Vizimba

Mama wakusunga vizimba va mwana wake

Mama munyake ku Chingale ku Zomba wakukhala mwakubisama chifukwa soni zikumukola pakuti banthu bakumuganizila kuti ndiye wakusunga vizimba vakuti mwana wake wibenge kwambula kukoleka.

Mama uyu wana mwana yumoza pela mwanalume uyo ni kaswili pa kwiba mwakuti wana mgoneko wasaza yayi mpaka kufika pa sayizi yakwiba pilo winu wakumutu.

Mwana uyu wiba vyalema ndipo wakutola chilichose kwali ni nkhuku kwene no kukoleka chaaa.

Sono dazi linyake wakaluta ku chibaya cha mbuzi cha dada munyake kuti wakabe kwene mwasoka mweneko wakapulika lubilo nakujulako!

Apo kukaba kolani mutali na mufupi kudikizgana usiku likalikalikalika! Mpaka wumba unandi ukawuka usiku nakuyamba kuvwilana.

Mpaka bakamukola bwaaaaa! Nakuyamba kumudumula malundi pamoza na mawoko ghake pakugwiliska ntchito chibemba chakuthwa.

Bakamuguza mpaka kumutaya pakhomo lakwake chiiiii!

Apa anyina bakamanyilathu kuti sono vizimba ivo bakamutema vasukuluka bakachimbila usiku wenewuwo nakusobelamo ziiii mpaka namwahuno pano.

Kwasono mwana wawo uyu yakhala ni nyifwa chifukwa wakutambula mphachoko chaaaa

 

 

Comments

commentsmonsterid

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *