Golosale

Dada wa golosale wasomphola mwanakazi wamwene

Mama munyake uyo wakupanga geni ya vikondamoyo pa msika wa Magomero mwa T/A Chilikumwendo ku Dedza wasompholeka na mweneko golosale.

Mama uyu nyengo zose mumutima mwake mukendanga fundo yakuti kukhalila mukhululu ilo muli ukazuzi mbuchindele, wakayamba kutinyilana maso na mweneko golosale pa msika uyo wanamwanakazi wake kale.

Kwene iye mama uyu naye ngwapa nthengwa.

Nangauli mwanakazi wa vikondamoyo uyu walikale na bana batatu ku mwanalume wake,  bapapi bake nawo bakazomelezga kuti ntchiwemi watengwe ku mitala ku munthu wa golosale uyu chifukwa nkhongono ya ndw’ina yili mumaji.

Dada wa golosale naye wakalolela kuswa dango ilo likuba ngeti ni utatavu wa chidubilubi chifukwa vindele vekha ndivo vikuwilamo mu utatavu uwu.

Iye wakasomphola nangauli mwanakazi ngwamwene ndipo walikumusangila lendi kunyake

Mama uyu walikuchimbila ukavu ku mwanalume wake wakwamba chifukwa vyuma vose ivo wakaba navo sono vanjila pasi mpaka wakatuma muwoli wake kuti wayambe geni ya vikondamoyo.

Dada wa golosale naye waluwa kuti munthu uyo wakutola mwanakazi wakutowa wazomelaso masuzgo.

Comments

commentsmonsterid

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *