Sukulu

Bapolisi bakola banthu batatu chifukwa chakunanga katundu wa sukulu ku Mchinji

Ba polisi ku boma la Mchinji bakusunga banalume batatu muchitolokosi chifukwa chakunanga katundu wa sukulu ya sekondale yakwendela ya Sopa

A Kaitano Lubrino awo mba polisi pa boma ili bazomelezga kuti vinthu ivi viliko nadi chifukwa banthu aba wose bakavwilana chifukwa cha musungwana uyo mpha chibwezi mwa munyamata yumoza mwa iwo.

Cosmas Saiti wati banthu aba ni Mabvuto Chiona wa vyaka 24, Kameta Davie wa vyaka 25 ndipo munyake ni Bite Santhe wa vyaka 21.

A Lubrino bati wachibili kwa Head wapa sukulu iyi a Charles Kapita bakalongosola kuti musungwana yumoza wakaba pa chibwezi na Mabvuto  Chiona. Sono nkhani iyi basambizgi bakakondwa nayo yayi ndipo bakamuphalila kuti wagwile chilango kweneso pala wamalizga walembeso kalata yakuphepeska.

Musungwana uyu vikamukondweska yayi ndipo wakaluta straight kwa Mabvuto uyo ntchibwezi chake kukamuphalila nkhani yose.

Sono Mabvuto naye wakaphalilaso banyake babili aba kuti bamuvwileko zelu.

Mbwenu usiku wapa 4 November anyamata aba bakaswa nakunanga katundu wa sukulu mu ofesi wakukwana K243,000.

A Lubrino bati anyamata aba wose bamuzgola mulandu ku khoti wakunanga katundu ivo vikususkana na malango gha chalo agho ghali pa mzele wa 344

Comments

commentsmonsterid

Professional journalist


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *