monsterid
Medson Banda

Work hand in hand in digging and delivering real news as they happen to Nkhani Mchitumbuka website

Muliska

Muliska wakhwasula mbelele zake mumpingo

Muliska bamusangilila ku phili wakukhwasula mama uyo wamupemphelelanga. Pala ntchebe yakuluma kamoza mbwenu tikuti ni soka waka kwene pala yakuwelezga kabili apo sono...

Nkanda

Vikhwaya vashayina kwa Nkanda ku Mulanje

Mitu banthu yikayima kwa Nkanda apo banyake bakazukumanga kuwona vindalama umo vikaponyekelanga mumusewu waka mbweeeeeeee ku Mulanje!! Banthu baku Mulanje sono bagomezga...

Wufwiti

Ntchembele zibili na doda limoza bakusambizga bana wufwiti

Bazigogo batatu ku Monkey Bay ku Mangochi bayamba kwenda sindisindi chifukwa cha soni pakuti vamanyikwa kuti ndiwo bakusambizga bana wufwiti. Medson Banda wa Nkhani...

Mwana

Mwana bonda waluma chibwezi cha amama bake

Musungwana munyake uyo ni hule mu Lilongwe banalume bayamba kumuchimbila chifukwa mwana wake wakumusana wakutemwa kuluma banalume awo biza kuzapanga uzaghali. Musungwana...

Moba

Walobela moba pa nyifwa yakwa mama bake

Dada munyake mumuzi mwa Ntepere kwa Likoswe ku Chiradzulu wakakhuta moba pa nyifwa ya anyina ndipo mafumu ghakalamula kuti bakamukakilile ku mawono ndiko wakabwebwetenge...