monsterid
Mannas Mbizi

Works at Mzimba Community Radio

Ntchimi

Ntchimi yasomphola mwanakazi wamwene kwa Mlongoti Chirwa

Ntchimi iyo yina kaluso kakutola banakazi babene mu muzi wa Mlongoti Chirwa kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba, yakumanizga panyuma pakuti mfumu wa mwanakazi yunji walonda...

Mzalangwe

Mama wawiska chinthumwa ku Mzalangwe

Mama yunji ku Mzalangwe mu muzi wa Kalulu kwa Inkosi Chindi ku Mzimba watindika banthu panyuma pakuti chinthumwa chawa apo wachapanga. Mannass Mbizi waphala kuti mama...

Kapokopoko Shonga

Musikuzi kwa Kapokopoko Shonga

Mnyamata na msungwana yunji mu muzi wa Kapokopoko Shonga kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba, basikula baniche panyuma pakuti basangika bakugonana pa mtandasanya zuba lili...

Sazu

Doda latuka basambizgi bapa Sazu

Doda linji ku Sazu mu muzi wa Masango kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba lalila chakwake mu chitolokosi cha baPolisi panyuma pakuti latuka basambizgi pa sukulu ya...

Dado ku Jalavikuba

Doda lasikula chikaya mumuzi wa Jalavikuba

Dada yunji na mkamwana wake ku Kamzomera mu muzi wa Jalavikuba Mpalani kwa Inkosi Kampingo Sibande ku Mzimba basikula chikaya panyuma pakuti babasangilila wakusonana...