monsterid
Fumu Jere

Munyamata

Munyamata wapusikila kuluwala kuwopa nthengwa

Munyamata uyo wakasonga musungwana pa Facebook ku Blantyre walikupusikila uluwali pa dazi la muthimba mpaka nthengwa yatondeka dankha. Icho chikachitika ntchakuti banthu...

Makina gha sola

Doda likiba makina gha sola ku Kanyanje

Doda linyake ku Kanyanje mu muzi wa Kajimete Mtonga kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba latindika banthu panyuma pakuti lasuzga kwiba mu muzi umu. Mzimba radio...

Mwanakazi walengeskeka ku Mharaunda

Msungwana yunji ku Mharaunda kwa Inkosi ya Makosi M’mbelwa ku Mzimba wakukhala nga waferwa panyuma pakuti vyamanyikwa kuti vithuzi – thuzi vyake ivyo wali luno...

Wafukula dindi la mwanakazi wake

Dada yunji ku Chagodi mu muzi wa Mangaliso Nkwinika kwa Inkosi Chindi ku Mzimba bamubadaliska mbuzi chifukwa chakuti wasikula chikaya panyuma pakuti wafula dindi la...

Kusona makina

Dada mnyake na mama yunji mu muzi wa Chimutu Hara balengeska panyuma pakuti babasanga bakusonana makina zuba lili phwee! Kwakuyana na abo batitumizgira moto uwu, dada...