monsterid
Cosmas Saiti

Professional journalist

Maphaska

Musungwana wa vyaka 15 waphokwa maphaska nakutaya wose muchimbuzi

Bapolisi bakugada musungwana mu chipatala chifukwa walikuponya bana ba maphaska wose awo wakachila mu chimbuzi. Kuti vivumbukwe tose tikumanya kuti pala mbeba yikuphokwa...

Chitipa United

Chitipa United ghakhala ni malunga waka sono

Kukoma njoka nkhumutu chifukwa olo Chitipa United yizgale zgalo zake zose izo zakhalako njakufuma kale mu TNM Super League. Kwene apo Cosmas Saiti wa Nkhani Mchitumbuka...

Nthumbidwa

Wapika vyaka 10 chifukwa chakugona nthumbidwa

Khoti laku Chikwawa mayilo lakhawuliska Allah Chauma wa vyaka 25  kuti wagwile ntchito yakalavula gaga mpaka vyaka 10 chifukwa chakukolelela nthumbidwa yambula kukula...

Kubazga

Kubazga sono kwaguza nkhunde na msisi wake mumasukulu

Ntchito yakuti bana basukulu bamanyenge kubazga mabuku makola kwambula kujiluma nesi chibwibwi sono yakola msewu kuno ku Mzuzu. Mulala wakovwila vya masambilo kuno ku...

Makoponi

Banthu batatu bakakika chifukwa chakugulisa makoponi

Mupolisi munyake ku Dowa uyo ni Richard Kaponda munthu munyake wakamuskebelapo kuti ma vendor ghakugulisa makoponi mu musika wapa Dowa. Kaponda wati wapulika wakamanya...