Mitu

Maphaska

Musungwana wa vyaka 15 waphokwa maphaska nakutaya wose muchimbuzi

Bapolisi bakugada musungwana mu chipatala chifukwa walikuponya bana ba maphaska wose awo wakachila mu chimbuzi. Kuti vivumbukwe tose tikumanya kuti pala mbeba yikuphokwa...

Read More
Chitipa United

Chitipa United ghakhala ni malunga waka sono

Kukoma njoka nkhumutu chifukwa olo Chitipa United yizgale zgalo zake zose izo zakhalako njakufuma kale mu TNM Super League. Kwene apo Cosmas Saiti wa Nkhani Mchitumbuka...

Read More
Nthumbidwa

Wapika vyaka 10 chifukwa chakugona nthumbidwa

Khoti laku Chikwawa mayilo lakhawuliska Allah Chauma wa vyaka 25  kuti wagwile ntchito yakalavula gaga mpaka vyaka 10 chifukwa chakukolelela nthumbidwa yambula kukula...

Read More
Kubazga

Kubazga sono kwaguza nkhunde na msisi wake mumasukulu

Ntchito yakuti bana basukulu bamanyenge kubazga mabuku makola kwambula kujiluma nesi chibwibwi sono yakola msewu kuno ku Mzuzu. Mulala wakovwila vya masambilo kuno ku...

Read More
Muliska

Muliska wakhwasula mbelele zake mumpingo

Muliska bamusangilila ku phili wakukhwasula mama uyo wamupemphelelanga. Pala ntchebe yakuluma kamoza mbwenu tikuti ni soka waka kwene pala yakuwelezga kabili apo sono...

Read More
Ntchimi

Ntchimi yasomphola mwanakazi wamwene kwa Mlongoti Chirwa

Ntchimi iyo yina kaluso kakutola banakazi babene mu muzi wa Mlongoti Chirwa kwa Inkosi Mzikubola ku Mzimba, yakumanizga panyuma pakuti mfumu wa mwanakazi yunji walonda...

Read More
Nkanda

Vikhwaya vashayina kwa Nkanda ku Mulanje

Mitu banthu yikayima kwa Nkanda apo banyake bakazukumanga kuwona vindalama umo vikaponyekelanga mumusewu waka mbweeeeeeee ku Mulanje!! Banthu baku Mulanje sono bagomezga...

Read More
Wufwiti

Ntchembele zibili na doda limoza bakusambizga bana wufwiti

Bazigogo batatu ku Monkey Bay ku Mangochi bayamba kwenda sindisindi chifukwa cha soni pakuti vamanyikwa kuti ndiwo bakusambizga bana wufwiti. Medson Banda wa Nkhani...

Read More
Makoponi

Banthu batatu bakakika chifukwa chakugulisa makoponi

Mupolisi munyake ku Dowa uyo ni Richard Kaponda munthu munyake wakamuskebelapo kuti ma vendor ghakugulisa makoponi mu musika wapa Dowa. Kaponda wati wapulika wakamanya...

Read More
Mwana

Mwana bonda waluma chibwezi cha amama bake

Musungwana munyake uyo ni hule mu Lilongwe banalume bayamba kumuchimbila chifukwa mwana wake wakumusana wakutemwa kuluma banalume awo biza kuzapanga uzaghali. Musungwana...

Read More
Moba

Walobela moba pa nyifwa yakwa mama bake

Dada munyake mumuzi mwa Ntepere kwa Likoswe ku Chiradzulu wakakhuta moba pa nyifwa ya anyina ndipo mafumu ghakalamula kuti bakamukakilile ku mawono ndiko wakabwebwetenge...

Read More
Vivulupu

Dada uyo wakayambiska vivulupu pa Chisulo wakoleka

Dada wa vyaka 32 waku Chikwawa uyo zina lake ni Kasisi Katunga wakoleka mwahuno pa Chibili chifukwa chakuyambiska vivulupu vakupopeka ndopa mu ufwiti. Juzi lila pa...

Read More
Ng'anga

Ng’anga bayilamula myezi 84 mugadi

Uyo wakwimilila boma pa milandu bwana Eford Kamphonje wakaphalilanga khoti lose kuti pali mama munyake uyo pa 1 September wakaluta ku ng’anga yinyake iyo zina lake...

Read More

Dada wasangika luno kuseli kwa uvunu

Doda labana batatu balisangilila lili luluma kuseli kwa uvunu na mama munyake uyo ni hule chipichi jalepo kwa Chigalu ku Blantyre. Mwanalume uyu walikutola chiwuya cha...

Read More
Mzalangwe

Mama wawiska chinthumwa ku Mzalangwe

Mama yunji ku Mzalangwe mu muzi wa Kalulu kwa Inkosi Chindi ku Mzimba watindika banthu panyuma pakuti chinthumwa chawa apo wachapanga. Mannass Mbizi waphala kuti mama...

Read More